Odluka o postupku davanja u najam stanova i/ili kuća u vlasništvu Grada Iloka

 Ovom Odlukom propisuju se:

  • uvjeti i mjerila za davanje u najam stanova i/ili kuća u vlasništvu Grada Iloka (u ostalom tekstu: gradski stan),
  • postupak davanja stanovau najam,
  • prava i obveze ugovornih strana,
  • vrste najamnine,
  • druga pitanja u svezi s davanjem stanovau najam.
Bookmark the permalink.

Odgovori