Oglas za prijam u službu u Grad Ilok, Upravni odjel za pravne i opće poslove na radno mjesto Informatički referent

(1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme – šest mjeseci u radi obavljanja privremenih poslova, na nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost hrvatsko državljanstvo zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta Posebni uvjeti: srednja stručna sprema informatičke ili ekonomske struke, poznavanje rada na računalu i ostaloj IT tehnologiji i mrežnim sustavima, kvalifikacije za web dizajnera i PHP programera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.