Savjet mladih inicirao je održavanje radionice o volonterstvu u Iloku

Ovaj događaj održat će se 2. svibnja s početkom u 16 sati u Kuriji Brnjaković na adresi Trg Sv. Ivana Kapistrana 5 u Iloku.

Cilj edukacije jest upoznati mlade sa svijetom volonterstva te podići njihovu razinu informiranosti i znanja u području volonterstva sukladno Zakonu o volonterstvu RH dok je cilj prezentacije podići razinu njihove informiranosti o samom programu Europske volonterske službe i mogućnostima koje se kroz isti pružaju.

Edukaciju „Biti volonter“ provest će djelatnici PRONI Centra za socijalno podučavanje, dok će prezentacije održati predstavnici Mirovne grupe mladih Dunav uz potporu međunarodnih volontera.

Ove aktivnosti financirane su sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara te sufinancirane sredstvima Savjeta mladih Grada Iloka.

Prijavnica: Prijavnica_Biti_Volonter-Ilok.doc

Bookmark the permalink.

Comments are closed.