Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK GRADSKO VIJEĆE objavljeno u 06/17 od 11.04.2017.KLASA: 351-01/17-01/01URBROJ: 2196/02-02-17-02 Ilok, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 94/13) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 33. sjednici, održanoj 22. ožujka 2017. god., donosi   ODLUKU o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ilokaza 2016. godinu… Nastavite čitati…

Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK GRADSKO VIJEĆE objavljeno u 06/17 od 11.04.2017.KLASA: 351-01/17-01/01URBROJ: 2196/02-02-17-02 Ilok, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 94/13) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 33. sjednici, održanoj 22. ožujka 2017. god., donosi   ODLUKU o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ilokaza 2016. godinu… Nastavite čitati…

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13  tel./fax: (032) 592-950; 592-966   KLASA: 351-01/17-01/01 URBROJ: 2196/02-01-17- 01 U Iloku, 10. veljače 2017.     Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) Gradonačelnik Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:   Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu   UVOD Plan gospodarenja otpadom za Grad Ilok prihvaćen je 18. svibnja 2010…. Nastavite čitati…

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2015. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 tel./fax: (032) 592-950; 592-966 KLASA:351-01/11-01/03 URBROJ:2196/02-05-1 6-18 U Iloku: 04.veljače 2016.     Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br.94/13)  Gradonačelnik Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:   Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2015. godinu   UVOD   Plan gospodarenja otpadom za Grad Ilok prihvaćen je 18. svibnja 2010. godine, od strane… Nastavite čitati…

Rezultati lokalnih izbora 2017. godine

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA ILOKA KLASA: 013-03/17-01/01 URBROJ: 2196/02-04-17-16 Ilok, 22. svibnja 2017. godine   Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka utvrdilo je i objavljuje   REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA ILOKA   I. Od ukupno 5,638 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.787… Nastavite čitati…

Lokalni izbori 2017.

Kandidature za Gradonačelnika: Kandidature za izbor Gradonačelnika Kandidature za izbor Gradonačelnika – Zbirna lista     Kandidature za članove Gradskog Vijeća: Kandidature za izbor članova Gradskog Vijeća Kandidature za izbor članova Gradskog Vijeća – Zbirna lista     Biračka mjesta:

Međužupanijski stručni skup za odgojitelje predškolskih ustanova

Tema ovogodišnjeg međužupanijskog stručnog skupa je stvaranje preduvjeta za uspješno ostvarivanje programa ranog učenja stranog jezika. Pozdravnu riječ održala je ravnateljica Dječjeg vrtića Crvenkapica Dragica Groznica te viša savjetnica za predškolski odgoj Agencije za odgoj i obrazovanje Luja Zamečnik. U ime Grada Iloka skupu je nazočio zamjenik gradonačelnika Željko Prskalo. Profesorica Izabela Potnar Mijić je govorila o motivaciji i prirodnom učenju stranog jezika djece predškolske dobi, a odgojiteljica mentorica Danijela Bilić o poticajima za rano… Nastavite čitati…

Održana edukacija za 16 Iločkih volontera

U suradnji sa Savjetom mladih grada Iloka održana je edukacija za 16 volontera s područja grada Iloka “Biti volonter”, s ciljem upoznavanja istih sa svijetom volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu RH. Također, isti su bili upoznati i s mogućnostima volontiranja na europskoj razini putem Europske volonterske službe, koju su volonterima predstavili kolege iz parterske udruge Mirovne grupe mladih Dunav.