Rezultati lokalnih izbora 2017. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA ILOKA

KLASA: 013-03/17-01/01
URBROJ: 2196/02-04-17-16
Ilok, 22. svibnja 2017. godine

 

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA ILOKA

 

I. Od ukupno 5,638 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.787 birača, odnosno 49,43%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.787 birača, odnosno 49,43%. Važečih listića bilo je 2.732, odnosno 98,03%. Nevažećih je bilo 55 listića, odnosno 1,97%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 1. Kandidatkinja: MARINA BUDIMIR dr. med.
  Zamjenik kandidatkinje: JOSIP KOVAČ mag. oec. KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA
  948 glasova 34,02%
 2. Kandidat: MLADEN PAPAK dipl. ing.
  Zamjenik kandidata: DARKO DOBOšEVIĆ, mag. educ. math. et inf. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
  HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS
  751 glasova 26,95%
 3. Kandidat: ZVONIMIR DRAGUN
  Zamjenik kandidata: ŽELJKO PRSKALO HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
  741 glasova 26,59%
 4. Kandidat: PERO ĆORIĆ
  Zarnjenica kandidata: MARINELA LJUBIĆ
  HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
  292 glasova 10,48%

III. Utvrđuje se da na izborirna za gradonačelnika Grada lloka niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova – više od 50% glasova birača koji su glasovali, te će se na osnovi članka 95. stavka 1. Zakona održati drugi krug glasovanja.

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA ILOKA
BRANKA SOLDO

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA ILOKA

KLASA: 013-03/17-01/01
URBROJ: 2196/02-04-17-17
Ilok, 22. svibnja 2017. godine

 

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA

 

I. Od ukupno 5.638 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.787 birača, odnosno 49,43%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.787 birača, odnosno 49,43%. Važećih listića bilo je 2.699, odnosno 96,84%. Nevažećih je bilo 88 listića, odnosno 3,16%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ
  HRVATSKA SOCIJALNO- LIBERALNA STRANKA- HSLS
  Nositelj liste: MLADEN PAPAK, dipl. ing. 800 glasova 29,64%
 2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositoljica liste: MARINA BUDIMIR, dr. med. 787 glasova 29,15%
 3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
  Nositelj liste: ZVONIMIR DRAGUN 504 glasova 18,67%
 4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
  Nositelj liste: PERO ĆORIĆ 245 glasova 9,07%
 5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
  Nositelj liste: DARIO JEŽIK 158 glasova 5,85%
 6. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA- HKS
  HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
  Nositelj liste: MARIO MERCVAJLER 137 glasova 5,07%
 7. HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
  Nositelj liste: DARKO ĐURKOVIĆ, bacc. oec. 68 glasova 2,51%

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su:

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
  Nositelj liste: MLADEN PAPAK, dipl. ing.
 2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositeljica liste: MARINA BUDIMIR, dr. med.
 3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
  Nositelj liste: ZVONIMIR DRAGUN
 4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
  Nositelj liste: PERO ĆORIĆ
 5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
  Nositelj liste: DARIO JEŽIK
 6. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
  HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
  Nositelj liste: MARIO MERCVAJLER

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću:

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
  dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
  1. MLADEN PAPAK, dipl. ing.
  2. MAGDALENA PRSKALO
  3. ANDJELKO PROKOPEC
  4. FRANJO KOLAK
  5. DANIJELA ĐIPANOVIĆ
 2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
  1. MARINA BUDIMIR, dr. med.
  2. JOSIP KOVAČ, mag. oec.
  3. DAMIR BAšIĆ
  4. STJEPAN RUKOVANJSKI
  5. MARIJA DOBOšEVIĆ, dipl. ing.
 3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
  dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
  1. ZVONIMIR DRAGUN
  2. ŽELJKO PRSKALO
  3. ANNA PUCOVSKY
 4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
  dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
  1. PERO ĆORIĆ
 5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
  dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
  1. DARIO JEŽIK
 6. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
  HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
  dobila je 0 mjesta te s te liste nije izabran niti jedan član.

V. Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da na provedenim izborima u gradskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova gradskog vijeća povećava za 1 mjesto.

VI. Na osnovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona, pravo na dodatne članove u gradskom vijeću ostvaruju:

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
  Nositelj liste: MLADEN PAPAK, dipl. ing.
  ostvarila je pravo na 1 mjesto te je s te liste izabrana:
  1. STANISLAVA FORO

VII. Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u gradskom vijeću osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika slovačke nacionalne manjine.

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA ILOKA
BRANKA SOLDO

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA ILOKA

KLASA: 013-03/17-01/01
URBROJ: 2196/02-04-17-15
Ilok, 22. svibnja 2017. godine

 

Na osnovi članaka 95. i 102. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka donijelo je i objavljuje

 

ODLUKU
O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA U IZBORU ZA GRADONAČELNIKA GRADA ILOKA

 

I. Drugi krug glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada lloka održat će se u nedjelju, 4. lipnja 2017.

II. U drugom krugu glasovanja izbor se obavlja izmedu dva kandidata s najvećim brojem glasova:

 1. Kandidatkinja: MARINA BUDIMIR, dr. med.
  Zamjenik kandidatkinje: JOSIP KOVAC, mag. oec.
  KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA
 2. Kandidat: MLADEN PAPAK, dipl. ing.
  Zamjenik kandidata: DARKO DOBOšEVIĆ, mag. educ. math. et inf.
  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA ILOKA
BRANKA SOLDO

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.