Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK GRADSKO VIJEĆE objavljeno u 06/17 od 11.04.2017.KLASA: 351-01/17-01/01URBROJ: 2196/02-02-17-02 Ilok, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 94/13) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 33. sjednici, održanoj 22. ožujka 2017. god., donosi   ODLUKU o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ilokaza 2016. godinu… Nastavite čitati…

Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK GRADSKO VIJEĆE objavljeno u 06/17 od 11.04.2017.KLASA: 351-01/17-01/01URBROJ: 2196/02-02-17-02 Ilok, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 94/13) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 33. sjednici, održanoj 22. ožujka 2017. god., donosi   ODLUKU o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ilokaza 2016. godinu… Nastavite čitati…

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13  tel./fax: (032) 592-950; 592-966   KLASA: 351-01/17-01/01 URBROJ: 2196/02-01-17- 01 U Iloku, 10. veljače 2017.     Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) Gradonačelnik Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:   Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu   UVOD Plan gospodarenja otpadom za Grad Ilok prihvaćen je 18. svibnja 2010…. Nastavite čitati…

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2015. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 tel./fax: (032) 592-950; 592-966 KLASA:351-01/11-01/03 URBROJ:2196/02-05-1 6-18 U Iloku: 04.veljače 2016.     Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br.94/13)  Gradonačelnik Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:   Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2015. godinu   UVOD   Plan gospodarenja otpadom za Grad Ilok prihvaćen je 18. svibnja 2010. godine, od strane… Nastavite čitati…