Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK

GRADSKO VIJEĆE

objavljeno u 06/17 od 11.04.2017.
KLASA: 351-01/17-01/01
URBROJ: 2196/02-02-17-02

Ilok, 22. ožujka 2017.

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 94/13) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 33. sjednici, održanoj 22. ožujka 2017. god., donosi

 

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ilokaza 2016. godinu

 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ilokaza 2016. godinu.

 

Članak 2.

Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

ŽeljkoSladetić

Bookmark the permalink.

Odgovori