Konačni rezultati lokalnih izbora 2017. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA ILOKA

 

KLASA: 013-03/17-01/01

URBROJ: 2196/02-04-17-22

Ilok, 08. lipnja 2017.

 

        Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada Iloka 4. lipnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka utvrdilo je i objavljuje

 

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA ILOKA

 

I. Od ukupno 5.646 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.624 birača, odnosno 46,48%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.624 birača, odnosno 46,48%. Važećih listića bilo je 2.585, odnosno 98,51%. Nevažećih je bilo 39 listića, odnosno 1,49%.

 

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1. Kandidatkinja: MARINA BUDIMIR, dr. med. – 1.539 / 58,65%

Zamjenik kandidatkinje: JOSIP KOVAČ, mag. oec.

KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA

 

2. Kandidat: MLADEN PAPAK, dipl. ing. – 1.046 / 39,86%

Zamjenik kandidata: DARKO DOBOšEVIĆ, mag. educ. math. et inf.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

 

III. Na osnovi članka 97. stavka 1. Zakona,

 

za gradonačelnicu Grada Iloka izabrana je

MARINA BUDIMIR, dr. med.

a za zamjenika gradonačelnice izabran je

JOSIP KOVAČ, mag. oec.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA ILOKA

BRANKA SOLDO

______________________________

 

Potpisani dokument na poveznici: Konačni rezultati

Bookmark the permalink.

Comments are closed.