Modularna Web i Mobilna platforma CityHUB u Iloku

City Service (komunalni modul) Namijenjen je aktivnom sudjelovanju građana u otklanjanju svakodnevnih komunalnih problema. Svaki problem, kvar i slično moguće je uslikati i prijaviti, a nadležne gradske službe u najkraćem roku će odgovoriti na svaku prijavu. Na ovaj način zaokružen je cijeli proces od prijave, preko administracije do analize i izvještavanja o kumunalnim pitanjima u gradu. CityNews (informativni modul) Modul putem kojega je građane moguće obaviještavati o svim relevantnim lokalnim događanjima, kao npr. stanje na… Nastavite čitati…