Dječji vrtić Crvenkapica, Ilok – natječaj za stručno osposobljavanje za rad

Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 28.06.2017., raspisuje   NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad   Stručni suradnik – psiholog, mag. 1 izvršiteljica UVJETI: prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.). Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ, te mrežnim stranicama Grada Iloka i na oglasnoj ploči… Nastavite čitati…