Dječji vrtić Crvenkapica, Ilok – natječaj za stručno osposobljavanje za rad

Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 28.06.2017., raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad

 

Stručni suradnik – psiholog, mag.
1 izvršiteljica

UVJETI: prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.). Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ, te mrežnim stranicama Grada Iloka i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. Natječaj je otvoren od 12.07.2017. – 19.07.2017. Prednost imaju kandidati s prebivalištem u Tovarniku.

 

Prijavi treba priložiti:

Životopis (vlastoručno potpisan)
Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
Dokaz o hrvatskom državljanstvu
Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku ne starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje/Potvrdu Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta.
Elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Zdenka Ivanika

Bookmark the permalink.

Comments are closed.