Edukativna radionica

Predavačica: Romana Lekić, pomoćnica dekana na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu. Posljednjih je nekoliko godina intenzivno sudjelovala u projektima razvoja posebnih oblika turizma i DMK (destinacijskih menadžment kompanija) kao predavačica te vanjski suradnik Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA-e) te drugih institucija, organizacija i razvojnih agencija iz Hrvatske i inozemstva. Dugi je niz godina radila kao trener i konsultant za područje turizma i kulture, ključni je ekspert… Nastavite čitati…

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka, dana 19. listopada (četvrtak) 2017. god. u 18,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOKGRADSKO VIJEĆE KLASA: 023-01/17-01/03URBROJ: 2196/02-02-17-03Ilok, 09. listopada 2017. godine Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 19. listopada (četvrtak) 2017. god. u 18,00 sati   Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. – Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća… Nastavite čitati…

Dan otvorenih vrata Javnih bilježnika

U vrijeme od 11:00 do 13:00 sati, vrata Javnobilježničkog ureda Tomislav šimunić bit će otvorena široj javnosti, posjetite nas, obiđite naše radne prostorije te postavite pitanja vezana za rad Javnih bilježnika. Na sva Vaša pitanja rado ćemo odgovoriti kako bi Vam približili rad, funkciju te ovlasti Javnih bilježnika. Svrha manifestacije koju organizira Hrvatska Javnobilježnička Komora i koja se događa drugu godinu za redom je učiniti rad Javnih bilježnika transparentnijim i pristupačnijim strankama te svim građanima koji… Nastavite čitati…

POZIV odličnim učenicima srednje škole (prosjek ocjena 5,0) radi dodjele nagrada

Pozivamo odlične učenike srednje škole s prebivalištem na području Grada Iloka (prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini 5.0), na svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka, koja će se održati 23. listopada 2017. god. (ponedjeljak) u 17,30 sati u Muzeju grada Iloka, kada će se uz prigodni program dodijeliti novčane nagrade.

Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) članka 37. stavka 3., stavka 6. i 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 42. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka 16. listopada 2017. godine donosi  … Nastavite čitati…

Natječaj za dodjelu stipendija studentima, akademska godina 2017./2018.

REPUBLIKAHRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKAŽUPANIJA GRADILOK 32236 Ilok, Trg N. Iločkog 13 tel./fax: (032) 592-950, 592-966   KLASA: 604-01/17-01/01 URBROJ: 2196/02-01-17-06 Ilok, 13. listopada 2017.   OBAVIJEST o objavi javnog natječaja za dodjelu STIPENDIJA GRADA ILOKA za akademsku godinu 2017./2018. I Grad Ilok raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2017./2018. II Rok za podnošenje prijava na natječaj je 20 dana od dana objave u „Večernjem listu“. Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu:… Nastavite čitati…

Natječaj Dječjeg vrtića Crvenkapica

Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 11.10.2017., raspisuje   NATJEČAJ za radno mjesto   odgojitelj/ca, 1 izvršiteljica    na određeno puno radno vrijeme – zamjena odgojiteljice na bolovanju      UVJETI: prema  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.).  Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  HZZ, te mrežnim stranicama… Nastavite čitati…

Dan grada Iloka

17. listopada 2017.g. (utorak) 16.30 sati– Formiranje kolone sjećanja ispred zgrade Grada Iloka17.00 sati– Polaganje vijenaca u znak sjećanja na dan progonstva 1991. godine kod mosta, spomenik „Svjetlost dolazi“18.30 sati– Misa zahvalnica za sretan povratak Iločana u Ilok, crkva Sv. Ivana Kapistrana 20. listopada 2017.g. (petak) 9.30 sati i 15.30 sati– Dani kruha, Oš “Julija Benešića”, dvorište škole 21. listopada 2017.g. (subota) 10.00 sati– Prodajna izložba sitnih kolača u organizaciji Udruge umirovljenika Grada Iloka, Restoran… Nastavite čitati…

Okrugli stol Quo vadis ruralni turizam Zašto je bolje ostati

Događaj će u 11 sati otvoriti  Gari Cappelli, ministar turizma, a izjave za medije predviđene su od 10,30 do 11 sati. Uz ministra turizma, Ilok će tom prigodom posjetiti i Kristjan Staničić, direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice te predstavnici ministarstava, turističkih zajednica, komora, institucija, vlasnici hotela i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava… Na poveznicama pogledajte detaljan program i najavu događanja: Program Najava Molimo dolazak potvrdite na mail: mihovil.rora@gmail.com

Polaganje vijenaca povodom Dana neovisnosti

Dana 07. listopada 2017.g. s početkom u 10,30 sati, gradonačelnica Grada Iloka gđa. Marina Budimir, zamjenik gradonačelnice g. Josip Kovač s Koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata  položit će vijenac povodom Dana neovisnosti na spomeniku braniteljima (Katoličko groblje Ilok). Pozivamo Vas da se pridružite u obilježavanju. S poštovanjem!