Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 4. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 13/14) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

 

Odluku
o izmjeni Odluke o imenovanju članova
Kulturnog vijeća Grada Iloka

 

 

Članak 1.

            U članku 1. stavku 1. Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 17/14, 07/16) mijenja se alineja 1. te umjesto „Ivan Barbarić“ glasi: „Marija Dobošević“.

 

Članak 2.

            U ostalom dijelu tekst Odluke ostaje neizmijenjen.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori