Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) članka 37. stavka 3., stavka 6. i 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 42. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka 16. listopada 2017. godine donosi  … Nastavite čitati…

Natječaj za dodjelu stipendija studentima, akademska godina 2017./2018.

REPUBLIKAHRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKAŽUPANIJA GRADILOK 32236 Ilok, Trg N. Iločkog 13 tel./fax: (032) 592-950, 592-966   KLASA: 604-01/17-01/01 URBROJ: 2196/02-01-17-06 Ilok, 13. listopada 2017.   OBAVIJEST o objavi javnog natječaja za dodjelu STIPENDIJA GRADA ILOKA za akademsku godinu 2017./2018. I Grad Ilok raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2017./2018. II Rok za podnošenje prijava na natječaj je 20 dana od dana objave u „Večernjem listu“. Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu:… Nastavite čitati…

Natječaj Dječjeg vrtića Crvenkapica

Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 11.10.2017., raspisuje   NATJEČAJ za radno mjesto   odgojitelj/ca, 1 izvršiteljica    na određeno puno radno vrijeme – zamjena odgojiteljice na bolovanju      UVJETI: prema  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.).  Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  HZZ, te mrežnim stranicama… Nastavite čitati…

Dan grada Iloka

17. listopada 2017.g. (utorak) 16.30 sati– Formiranje kolone sjećanja ispred zgrade Grada Iloka17.00 sati– Polaganje vijenaca u znak sjećanja na dan progonstva 1991. godine kod mosta, spomenik „Svjetlost dolazi“18.30 sati– Misa zahvalnica za sretan povratak Iločana u Ilok, crkva Sv. Ivana Kapistrana 20. listopada 2017.g. (petak) 9.30 sati i 15.30 sati– Dani kruha, Oš “Julija Benešića”, dvorište škole 21. listopada 2017.g. (subota) 10.00 sati– Prodajna izložba sitnih kolača u organizaciji Udruge umirovljenika Grada Iloka, Restoran… Nastavite čitati…