Natječaj za dodjelu stipendija studentima, akademska godina 2017./2018.

REPUBLIKAHRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKAŽUPANIJA

GRADILOK

32236 Ilok, Trg N. Iločkog 13

tel./fax: (032) 592-950, 592-966

 

KLASA: 604-01/17-01/01

URBROJ: 2196/02-01-17-06

Ilok, 13. listopada 2017.

 

OBAVIJEST

o objavi javnog natječaja za dodjelu

STIPENDIJA GRADA ILOKA

za akademsku godinu 2017./2018.

I

Grad Ilok raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2017./2018.

II

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 20 dana od dana objave u „Večernjem listu“.

Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu: Grad Ilok – Trg N. Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom «NE OTVARAJ – Za natječaj za dodjelu stipendija».

III

Cjelokupan tekst natječaja sa uvjetima je objavljen na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr i oglasnoj ploči.

Obrazac prijave za dodjelu stipendije STP-1, obrazac Izjave studenta da nije ponavljao ni jednu godinu studija STP-2, obrazac Izjave studenta da nije korisnik stipendije ili potpore iz drugih izvora STP-3 i obrazac Izjave o članovima zajedničkog kućanstva STP-4, dostupni na web stranici Grada Ilok Obrasci STP-1 do STP-4, obvezan su dio natječajne dokumentacije koju studenti dostavljaju u zatvorenoj omotnici Gradu Iloku zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju od 16. listopada do 06. studenoga 2017. godine.

 

 

 

                                                                                                                        GRAD ILOK

Bookmark the permalink.

Comments are closed.