4. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka, dana 19. listopada (četvrtak) 2017. god. u 18,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/03
URBROJ: 2196/02-02-17-03
Ilok, 09. listopada 2017. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan 19. listopada (četvrtak) 2017. god. u 18,00 sati

 

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

– Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
– Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2018. godinu 
Izvjestitelj: predsjednica Savjeta mladih Sanja Heraković
2. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Grada Iloka
Izvjestitelj: Đurđica Tilović
3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka povodom Dana Grada 
Izvjestitelj: predstavnik Povjerenstva
4. Različito

Predsjednica Gradskog vijeća:
Lidija Vranković Knapček, bacc. med. techn.

 

Materijale možete preuzeti na poveznici ispod.

materijali – 4.sjednica_GV.zip

Bookmark the permalink.

Comments are closed.