Sveti Nikola

te će to učiniti po slijedećem rasporedu na dan 6. prosinca 2017.g. i to: – u Iloku , dvorana Oš “Julija Benešića” za svu djecu (od 1. godine do predškolske dobi koja ne idu u vrtić) s početkom u 18,00 sati, – u šarengradu, Oš “Dr. F. Tuđman” za svu djecu (od 1. godine do 4. razreda osnovne škole) s područja šarengrada i Mohova s početkom 11,00 sati, – u Bapskoj, Područna škola Oš “DR…. Nastavite čitati…

Natječaj za projekt “Zaželi”

Dokumentacija za kandidate – Voditelj:   Oglas za voditelja projekta Opis poslova i podaci o plaći voditelja Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata     Dokumentacija za kandidate – Asistent:   Oglas za asistenta projekta Opis poslova i podaci o plaći asistenta Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata     Ostali materijali:   Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020…. Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2017./2018. godini

Članak 1.Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2017./2018., objavljen 15. listopada 2017. god. u „Večernjem listu“. Članak 2.Stipendije se dodjeljuju slijedećim studentima: 1. NIKOLINA ROMIĆ, studentica 2. god. Studija Diplomski sveučilišni studij matematike, smjer Financijska matematika i statistika na Svučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – 8bodova 2. MATEA JANEGA, studentica 3. god. Studija Preddiplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu… Nastavite čitati…

Obavijest roditeljima čija djeca NE IDU u vrtić

Roditelji čija djeca NE IDU U VRTIĆ mogu na popisu provjeriti da li se njihovo dijete nalazi na istom povodom dodjele paketića na blagdan Sv. Nikole. Popis se nalazi na oglasnoj ploči Grada Iloka. U slučaju da vam se dijete ne nalazi na popisu, ponesite presliku Rodnog lista i osobne iskaznice djeteta (ako ima) te se prijavite u ured broj 28. (tajnica gradonačelnice) Grada Iloka.

Sustavna deratizacija

Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97provoditi će sustavnu deratizaciju temeljem Ugovora u mjestima :– 20.11. – šarengrad, Mohovo– 21.11. – Bapska– 22. – 28.11 – Ilok* u vremenu od 08,00h do 15,00h. U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.Provođenje deratizacije temelji se na– Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07 ) Deratizacija će se obavljati:– preparatom Presol plus-… Nastavite čitati…

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 15. studenoga (srijeda) 2017. god. u 18,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK GRADSKO VIJEĆE   KLASA: 023-01/17-01/03 URBROJ: 2196/02-02-17-04 Ilok, 07. studenoga 2017. godine   Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan studenoga (srijeda) 2017. god. u 18,00 sati     Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.   Usvajanje… Nastavite čitati…