5. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 15. studenoga (srijeda) 2017. god. u 18,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK GRADSKO VIJEĆE   KLASA: 023-01/17-01/03 URBROJ: 2196/02-02-17-04 Ilok, 07. studenoga 2017. godine   Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan studenoga (srijeda) 2017. god. u 18,00 sati     Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.   Usvajanje… Nastavite čitati…