5. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 15. studenoga (srijeda) 2017. god. u 18,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD ILOK

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/17-01/03

URBROJ: 2196/02-02-17-04

Ilok, 07. studenoga 2017. godine

 

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan studenoga (srijeda) 2017. god. u 18,00 sati

 

 

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

 

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

 

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Grada Iloka
  Izvjestitelj:Ivan Klasanović
 1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunanog otpada
  Izvjestitelj:Ivan Klasanović
 1. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Božino brdo“ u Iloku
  Izvjestitelj:Ivan Klasanović
 1. Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Grada Iloka.
  Izvjestitelj: predstavnik Povjerenstva
 1. Različito

 

 

                                                                                                              PredsjednicaGradskogvijeća:

                                                                            Lidija Vranković Knapček, bacc. med. techn.

                                                                      

 

 

Dostaviti:

 • vijećnici
 • gradonačelnica
 • zamjenik gradonačelnice
 • vijeća nacionalnih manjina
 • vijeća mjesnih odbora
 • Savjet mladih
 • Radio Ilok
 • pismohrana

Materijale možete preuzeti na poveznici ispod.

materijali – 5.sjednica_GV.zip

Bookmark the permalink.

Comments are closed.