Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), te članka 3. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na područjuGrada Iloka 2017.-2018. godine(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 08/17), gradonačelnicaGrada Iloka objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine Članak 1. Grad Ilok će u 2017. godini odobravati potpore… Nastavite čitati…