Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2018. god.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2018. god. Članak 1. Usvaja se Program održavanja nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima za 2018. godinu u iznosu od 200.000,00 kn…. Nastavite čitati…

Odluka o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2018. god.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2018. god. Članak 1. Usvaja se Program održavanja javnih površina u Iloku i naseljima u 2018. godini u iznosu od sveukupno 420.000,00… Nastavite čitati…