Odluka o pravu na naknadu troškova prijevoza za uporabu vlastitog automobila u službene svrhe

Temeljem članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o pravu na naknadu troškova prijevoza za uporabu vlastitog automobila u službene svrhe Članak 1. Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza za uporabu vlastitog automobila u službene svrhe u visini 1,00 kn/km, pod uvjetom da nije u mogućnosti koristiti službeni automobil Grada Iloka. Članak 2. Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine… Nastavite čitati…