PONIŠTENO – Prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt ZAŽELI – Grad Ilok program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

Oglas je poništen Odlukom na poveznici: Odluka o poništavanju Oglasa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje:

OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

U Gradu Iloku, na radno mjesto:

 • RADNICA ZA POTPORU I PODRšKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 – 40 izvršiteljica
 • Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Iloka
 • Opis poslova: Obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi)
  • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć pri odlasku u šetnju,
  • obavljanje drugih svakodnevnih poslova

6. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završena srednja škola
 • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

s posebnim naglaskom na:

 • starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice o drogama,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice,
 • samohrane majke,
 • osobe koje imaju iskustva na obavljanju sličnih poslova

7. Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Presliku Osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj školi
 • Potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)
 • Vlastoručno potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje

 

* Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Obrazac prijave kao i obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje za jedan od programa: njegovateljica, gerontodomaćica, dadilja, maserka, pomoćnica u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, obavljanje osnovnih poslova manikure ili drugo može se dobiti u Gradu Iloku , Trg Nikole Iločkog 13, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na internet stranici Grada Iloka: www.ilok.hr.

NAPOMENA: Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti jedan od programa osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Prijave moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Na provjeri znanja i sposobnosti -intervjuu povjerenstvo će svakom kandidatu dodijeliti određeni broj bodova. Po isteku roka za podnošenje prijava kandidati će biti obavješteni o vremenu i mjestu obavljanja provjere znanja i sposobnosti – intervju, putem stranice www.ilok.hr i na oglasnoj ploči Grada Iloka.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Grada Ilok, www.ilok.hr.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, putem pošte ili osobno najkasnije do 19.01.2018. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom: Za natječaj „ZAŽELI“ – GRAD ILOK – program zapošljavanja žena.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Ilok zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Oglas i Obrasce preuzmite na poveznici: Dokumentacija ili u prostorijama Gradske uprave.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.