Poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi u nepovoljnom položaju

Poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi u nepovoljnom položaju – u sklopu projekta „ZAŽELI – GRAD ILOK“ – program zapošljavanja žena, UP. 02. 1. 1. O5. 0009 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

GRAD ILOK – u sklopu projekta „ZAŽELI – GRAD ILOK“ – program zapošljavanja žena, UP.02.1.1.05.0009 objavljuje poziv za iskaz interesa za korištenje socijalne usluge potpore i podrške za starije osobe u nepovoljnom položaju.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području grada Iloka te naselja Bapska, Mohovo i šarengrad, starije od 65 godina života koji žive u staračkim ili samačkim kućanstvima kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe te iznimno osobe mlađe od 65 godina koje su teško pokretne ili nepokretne.

 

POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIšTENJE BESPLATNE SOCIJALNE USLUGE POTPORE I PODRšKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 

Grad Ilok u sklopu projekta „Zaželi- GRAD ILOK“ – program zapošljavanja žena, UP. 02. 1. 1. O5. 0009 sufinanciranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju.

Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanjem potreba starijih stanovnika grada Iloka te naselja Bapska, Mohovo i šarengrad za organiziranom skrbi kroz projekt „ZAŽELI- GRAD ILOK“- program zapošljavanja žena.

1. Tko se može prijaviti

Na poziv za iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške mogu se prijaviti:
• osobe starije od 65 godina kojima je potrebna pomoć druge osobe pod uvjetom da im pomoć u kući ne mogu osigurati bračni drug ili djeca,
• osobe mlađe od 65 godina koje su teško pokretne ili nepokretne
• osobe koje nemaju sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju,
• osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju nisu ili ne mogu ostvariti po drugoj osnovi (Centar za socijalnu skrb),

2. Koje se usluge pružaju – usluge za korisnike su besplatne

Obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi),

• nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
• pomoć pri odlasku u šetnju,
• uređenje okučnice
• obavljanje drugih svakodnevnih poslova

Korisnici će uz to dobivati besplatne mjesečne pakete higijenskih potrepština u iznosu do 200 kn.

3. Rokovi i način prijave

Zainteresirane osobe za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno isključivo na propisanom Obrascu za prijavu.

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Grad Ilok,
Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok
s naznakom „Zaželi – GRAD ILOK“ – prijava korisnika

Rok za dostavu prijava je: 19. siječnja 2018.

4. Popis dokumenata koje je potrebno dostaviti:

• popunjen i vlastoručno potpisan obrazac za prijavu
• preslika osobne iskaznice

Kontakt telefon za sve dodatne informacije: 095/3717-107

Poziv i Obrazac preuzmite na poveznici: Dokumentacija ili u prostorijama Gradske uprave.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.