Pravilnik o provođenju postupka Jednostavne Nabave

Na temelju zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 6. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine, donosi     PRAVILNIK 0 PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE     I. OPĆE ODREDBE   Članak 1. U svrhu… Nastavite čitati…

Rok za Podnošenje novih i nadopunu postojećih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u 2018. godini

Od 1. siječnja 2018. godine do 15. veljače 2018. godine, mogu se podnositi novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, kao i nadopunjavati postojeći zahtjevi, sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15). Novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, nadopune postojećih zahtjeva objavljenih na listama prvenstva za 2017. godinu, kao i predaja novih te nadopune postojećih zahtjeva bivših nositelja stanarskih prava čiji se zahtjevi sukladno Zakonu ne objavljuju… Nastavite čitati…