Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2017./2018. godini

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11 i 16/12) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 7. sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2017./2018. godini

 

 

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Odluke o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2017./2018. godini KLASA: 604-01/17-01/01 URBROJ: 2196/02-02-17-30 od 15. studenoga 2017. godine i KLASA: 604-01/17-01/01 URBROJ: 2196/02-02-17-49 od 14. prosinca 2017. godine mijenja se točka 1. i glasi:

„MATEA JANEGA, studentica 3. god. studija Preddiplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 8 bodova“.

 

Članak 2.

U članku 3. mijenja se stavak 1. i glasi: „Stipendija Općine Omišalj iznosi 7.000.00 kn (isplata u deset mjesečnih rata) i dodjeljuje se studentici Matei Janega“.

 

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: „Matea Janega će zaključiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Omišalj.“

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori