Zaključak o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Na temelju članka 79. stavka 6. i članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 7. sjednici, održanoj 28. prosinca 2017. godine, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

 

 

I.

Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Iloka i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika.

 

II.

Utvrđuje se mirovanje vijećničkog mandata Mladena Papka sa 28. prosinca 2017. god., izabranog sa kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske socijalno-liberalne stranke, iz osobnih razloga.

 

III.

Zamjenica vijećnika Dubravka Tomšik započinje s obavljanjem dužnosti vijećnika Gradskog vijeća Grada Iloka počevši sa 28. prosinca 2017. god.

 

IV.

Ovaj zaključak bit će objavljen u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori