Projekt U čem’ je problem? – Analiza prioriteta za razvoj politika za mlade

Projekt ”U čem’ je problem?” provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak kroz program ERASMUS+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike, od 1. veljače 2017. do 31. siječnja 2018. godine.

Projekt „U čem’ je problem?“ proizašao je iz potrebe veće participacije mladih u društvu, odnosno procesu donošenja odluka i kreiranju politika za mlade. Pasivnost mladih u demokratskom životu i na tržištu rada u velikoj je mjeri rezultat nepoticajnog okruženja i nepostojanja uvjeta za osmišljavanje i provedbu aktivnosti usmjerenih na informiranje, obrazovanje, osvještavanje i organiziranje mladih. Potrebno je otvoriti društveni i politički prostor za djelovanje mladih, obrazovati mlade za sudjelovanje u demokratskom društvu te poboljšati suradnju između donositelja odluka, tvoraca politika i skupina kojima su te politike namijenjene.

Strateško partnerstvo okupljeno u projektu „U čem’ je problem?“, a kojeg čine predstavnici javnog i civilnog sektora, uvelike je pridonijelo realizaciji postavljenih ciljeva i poboljšanju položaja mladih u društvu.

Kompletnu Analizu prioriteta za razvoj politika za mlade pogledajte na poveznici ispod!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.