Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Iloka

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Iloka, putem prikupljanja pisanih ponuda. Predmet prodaje su nekretnine iz dokumenta na poveznici ispod, iste se nalaze na području grada Iloka, čiju je tržišnu vrijednost procijenilo Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonija i Baranja, Ispostava Vukovar, Porezno mjesto Ilok i Centar za vještačenje i procjene d.o.o., za vještačenje, procjene, inženjering i konzalting.

NAPOMENA: 
U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od osoba i stvari.
Za nekretnine u suvlasništvu ili sa teretom, razvrgnuće suvlasničke zajednice i brisanje tereta pada na teret budućeg kupca.
U slučaju da do raskida ugovora dođe zbog krivnje kupca, istome ne pripada nikakva naknada niti pravo na povrat uloženih sredstava.
Grad Ilok ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizići iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.
Očevid nekretnine omogućiti će se u radnim danima nakon objave natječaja uz prethodni dogovor.
Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“.

 

Obrazac: Ponuda

Bookmark the permalink.

Comments are closed.