Poziv na intervju, zapošljavanje na projektu “Zaželi – Grad Ilok”, program zapošljavanja žena

Na temelju oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Radnice za potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju -projekt „ZAŽELI- GRAD ILOK“ -program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05.009 (KLASA: 100-01/17-01/05 URBROJ: 2196/02-01-18-07 od 05. siječnja 2018. god.) i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva od 22.siječnja 2018. god., povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku na radno mjesto radnice za potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju su:

R.b.

Prezime  i ime kandidata

Datum zaprimanja prijave

1.

Majtan Daliborka

8.1.2018.

2.

Sirovica Jelka

8.1.2018.

3.

Velko Ružica

8.1.2018.

4.

Knebl Ljiljana

8.1.2018.

5.

Divljaković Kata

8.1.2018.

6.

šarkanović Mirjana

8.1.2018.

7.

Krnač Vera

8.1.2018.

8.

Sabo Snježana

8.1.2018.

9.

Jović Ana

8.1.2018.

10.

Borocki Oršoš Danica

8.1.2018.

11.

Marić Vesna

8.1.2018.

12.

Foro Stanislava

8.1.2018.

13.

šimić Ljubica

8.1.2018.

14.

Knapček Anka

8.1.2018.

15.

Krnjak Verica

8.1.2018.

16.

Čolak Dubravka

9.1.2018.

17.

Knežević Lidija

9.1.2018.

18.

Rukovanjski Anica

9.1.2018.

19.

šomodži Miroslavka

9.1.2018.

20.

Butinović Marina

9.1.2018.

21.

Blažek Jasna

9.1.2018.

22.

Zajac Vjerka

9.1.2018.

23.

Bošnjak Mira

9.1.2018.

24.

Dudaš Tanja

9.1.2018.

25.

Mudroch Zlata

9.1.2018.

26.

Papak Milica

9.1.2018.

27.

Mozer Nada

9.1.2018.

28.

Martinović Amela

9.1.2018.

29.

Rudić Zdenka

9.1.2018.

30.

Grujić Mira

9.1.2018.

31.

Janega Gordana

10.1.2018.

32.

Kuzman Zdenka

10.1.2018.

33.

Rukavina Marijana

10.1.2018.

34.

Ramljak Anita

10.1.2018.

35.

Maslovara Vidosava

10.1.2018.

36.

šekuljica Mirjana

10.1.2018.

37.

Božinović Ana

10.1.2018.

38.

Bošnjak Jasna

10.1.2018.

39.

Ljubić Savić Karolina

11.1.2018.

40.

šaravanja Sanja

11.1.2018.

41.

šaravanja Marinka

11.1.2018.

42.

Lukić Anđa

11.1.2018.

43.

Tarle Nada

11.1.2018.

44.

Eržić Marijana-Maja

11.1.2018.

45.

Zajac Jasminka

11.1.2018.

46.

Dragić Danijela

11.1.2018.

47.

Lovas Ana

11.1.2018.

48.

Marković Marina

11.1.2018.

49.

Rajnović Marijana

11.1.2018.

50.

Kokrhelj Gordana

11.1.2018.

51.

Mandić Snježana

11.1.2018.

52.

Paić Slavica

11.1.2018.

53.

Balaž Anica

12.1.2018.

54.

Jović Snežana

12.1.2018.

55.

Cerovski Gordana

12.1.2018.

56.

Janiček Vlatka

12.1.2018.

57.

Rančki Matea

12.1.2018.

58.

Đurković Dragica

12.1.2018.

59.

Suknović Milka

12.1.2018.

60.

Pucovki Jela

12.1.2018.

61.

Vunuk Ankica

12.1.2018.

62.

Kraljević Marijana

15.1.2018.

63.

Smojver Nada

15.1.2018.

64.

Dufek Jasna

15.1.2018.

65.

Dermišek Boženka

15.1.2018.

66.

Mičić Sanja

15.1.2018.

67.

Stepančević Svjetlana

15.1.2018.

68.

Rendulić Mara

15.1.2018.

69.

Vojvodić Stana

15.1.2018.

70.

Mahnjec Miluška

16.1.2018.

71.

Kraljević Snježana

16.1.2018.

72.

Faletar Biljana

16.1.2018.

73.

Horvatović Ljerka

16.1.2018.

74.

Janić Margareta

16.1.2018.

75.

Rimar Lidija

16.1.2018.

76.

Čuljak Nada

16.1.2018.

77.

šimić Vesna

17.1.2018.

78.

Mijić Dragica

17.1.2018.

79.

Groznica Svjetlana

17.1.2018.

80.

Purkolt Barbara

17.1.2018.

81.

Lamoš Katarina

17.1.2018

82.

Dermišek LJerka

18.1.2018.

83.

šljat Anastazija

18.1.2018.

84.

Čermak Božena

19.1.2018.

 

Sve naprijed navedene kandidate pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-usmeni razgovor- intervju. Prethodna provjera znanja i sposobnosti- usmeni razgovor radi utvrđivanja interesa i motivacije za rad, održat će se prema rasporedu:

24. siječnja 2018. od rednog broja 1. – 20. u 8 sati

24. siječnja 2018. od rednog broja 21. – 40 u 10 sati

25. siječnja 2018. od rednog broja 41. – 60 u 8 sati

25. siječnja 2018. od rednog broja 61. – 84 u 10 sati

u gradskoj vijećnici Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.
Kandidatkinje koje pristupe usmenom razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu, radi identifikacije.

Smatra se da je kandidatkinja , koja nije pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – interjuu, povukla prijavu na Oglas.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.