Sufinanciranje troškova stanovanja Grad Ilok 2018. godina

Svim korisnicima sufinanciranja troškova stanovanja Grad Ilok je u cijelosti podmirio uplate za 2017. godinu zaključno sa 31.12.2017. stoga molimo građane da od 22. siječnja mogu žurno načiniti obnovu zahtjeva za sufinanciranje troškova stanovanja u 2018. godini. Zahtjeve mogu podnijeti svi oni građani koji su korisnici centra za socijalnu skrb i ostvaruju pravo na “zajamčenu minimalnu naknadu”, do 10.veljače 2018.godine (soba broj 25).   SVIM ZAHTJEVIMA PODNESENIM NAKON NAVEDENOG DATUMA PRAVO ĆE BITI PRIZNATO DANOM PODNOšENJA… Nastavite čitati…