Izmijenjeno 05.02.2018. – Prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt ZAŽELI – Grad Ilok program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

U točki 7. briše se točka 6. Potvrda porezne uprave o visini dohodka u protekloj kalendarskoj godini za sve članove kućanstva Sve prijave dostavljene od 02.02.2018. godine nije potrebno ponovo dostavljati. Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje: OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 U Gradu Iloku, na radno mjesto:… Nastavite čitati…