Izmijenjeno 05.02.2018. – Prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt ZAŽELI – Grad Ilok program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

U točki 7. briše se točka 6. Potvrda porezne uprave o visini dohodka u protekloj kalendarskoj godini za sve članove kućanstva
Sve prijave dostavljene od 02.02.2018. godine nije potrebno ponovo dostavljati.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje:

OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

U Gradu Iloku, na radno mjesto:

 • RADNICA ZA POTPORU I PODRšKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 – 40 izvršiteljica
 • Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Iloka
 • Opis poslova: Obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi)
  • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć pri odlasku u šetnju,
  • obavljanje drugih svakodnevnih poslova

6. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet
 • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

s posebnim naglaskom na:

 • starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine,
 • osobe slabijeg imovinskog stanja
 • beskućnice.

7. Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku Osobne iskaznice
 3. Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena.
 4. Potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)
 5. Vlastoručno potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje

 

* Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Obrazac prijave kao i obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje za jedan od programa: njegovateljica, gerontodomaćica, dadilja, maserka, pomoćnica u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, obavljanje osnovnih poslova manikure ili drugo može se dobiti u Gradu Iloku , Trg Nikole Iločkog 13, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na internet stranici Grada Iloka: www.ilok.hr.

NAPOMENA: Odabrane kandidatkinje koje imaju završenu osnovnu ili srednju školu obvezne su pohađati i završiti jedan od programa osposobljavanja.

 

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Prijave moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Grada Ilok, www.ilok.hr.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, putem pošte ili osobno najkasnije do 09.02.2018. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom: Za natječaj „ZAŽELI“ – GRAD ILOK – program zapošljavanja žena.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Ilok zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Oglas i Obrasce preuzmite na poveznici: Dokumentacija ili u prostorijama Gradske uprave.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.