8. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 8. veljače (četvrtak) 2018. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

  • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

 

DNEVNI RED:

1. Izvješće PP Ilok o stanju sigurnosti na području grada Iloka u 2017. godini
Izvjestitelj: predstavnik PP Ilok, Ivan Groznica

2. Donošenje:
a) Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Iloka
b) Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka
Izvjestitelj: Lidija Vranković Knapček

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka
Izvjestitelj: Lidija Vranković Knapček

4. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine
Izvjestitelj: Tatjana Faletar

6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu
Izvjestitelj: Tatjana Faletar

7. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području Grada Iloka u 2017. god
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

8. Program utroška sredstava u 2018. godini od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području Grada Iloka
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

9. Donošenje Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
Izvjestitelj: Tatjana Faletar

10. Različito

 

 

Materijali: 8.sjednica_GV.zip

Bookmark the permalink.

Comments are closed.