Odluka o medicinskim uslugama specijaliste – kirurga

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi     O D L U K U o medicinskim uslugama specijaliste – kirurga     Članak 1.   Grad Ilok zaključit će ugovor sa dr. med. Marijom Begovićem, spec. kirurgije o obavljanju medicinskih usluga u Ambulanti Ilok Doma zdravlja Vukovar, kao i sa med. sestrom Vlastom Naimarević, za 2018. godinu.   Članak 2.   Za svaku izvršenu… Nastavite čitati…

Odluka o medicinskim uslugama specijaliste – oftalmologa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi     O D L U K U o medicinskim uslugama specijaliste – oftalmologa   Članak 1.   Grad Ilok će zaključiti ugovor sa dr.med. Areta Suvaljko, spec. oftalmolog, o obavljanju medicinskih usluga u Optici Ilok, za 2018. godinu.   Članak 2.   Za svaku izvršenu obvezu (po jednom dolasku) prema ovom Ugovoru Grad Ilok će Izvršitelju isplatiti… Nastavite čitati…

Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka   Članak 1.             Grad Ilok ovlašćuje Blaženku Gazafi, na radnom mjestu voditelj – izvršitelj Odsjeka za pružanje socijalnih usluga u Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka za obavljanje poslova vezanih za socijalnu skrb sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi… Nastavite čitati…

Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi:   ODLUKU   o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2018.godinu.   Članak 1. Na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije usvaja se  program mjera i provedbeni plan… Nastavite čitati…

Odluka o zaključivanju Ugovora, Grad Ilok i Josip Lončar

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU     Članak 1. Grad Ilok i Josip Lončar iz Iloka, Vladimira Nazora 118, OIB: 67768757326, zaključili su 14. srpnja 2017. godine ugovor o radu na određeno vrijeme br. 1/17 KLASA: 112-03/17-01/04, URBROJ: 2196/02-01-17-01 za razdoblje od 15. srpnja 2017. do 14. ožujka 2019. godine radi obavljanja poslova na radnom mjestu voditelj projekta „Unapređenje razvoja… Nastavite čitati…

Odluka o zaključivanju Ugovora, Grad Ilok i Mario Vražić

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU   Članak 1. Grad Ilok i Mario Vražić iz Iloka, Stjepana Radića 10A, rođ. 21.09.1983. g., OIB: 33465153222, zaključit će ugovor o radu na određeno vrijeme od 30 mjeseci za razdoblje od 14. prosinca 2017. god. do 13. lipnja 2020. godine radi obavljanja poslova na radnom mjestu asistenta projekta „ZAŽELI“. Članak 2. Za obavljanje poslova iz… Nastavite čitati…

Plan prijma u službu za 2018. godinu

Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08. i 61/11) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi   PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2018. GODINU   Članak 1. Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo i Upravni odjel za pravne i opće poslove… Nastavite čitati…

Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Ilok u 2018. godini

Na temelju članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ br. 19/11, 56/11 i 03/13) sukladno Ugovoru od 29.08.2014. godine i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 8. sjednici održanoj 08. veljače 2018. godine donosi     PROGRAM utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu

Grad Ilok objavio je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava iznosi 580.000,00 kuna. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Grad Ilok će financirati projekte/programe iz tri prioritetna područja: Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 450.000,00 kn Prioritetno područje 2 – Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija –      70.000,00 kn Prioritetno… Nastavite čitati…