Odluka o medicinskim uslugama specijaliste – kirurga

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi     O D L U K U o medicinskim uslugama specijaliste – kirurga     Članak 1.   Grad Ilok zaključit će ugovor sa dr. med. Marijom Begovićem, spec. kirurgije o obavljanju… Nastavite čitati…

Odluka o medicinskim uslugama specijaliste – oftalmologa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi     O D L U K U o medicinskim uslugama specijaliste – oftalmologa   Članak 1.   Grad Ilok će zaključiti ugovor sa dr.med. Areta Suvaljko, spec. oftalmolog, o obavljanju medicinskih usluga… Nastavite čitati…

Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka   Članak 1.             Grad Ilok ovlašćuje Blaženku Gazafi, na radnom mjestu voditelj – izvršitelj Odsjeka za pružanje socijalnih usluga u Upravnom… Nastavite čitati…

Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi:   ODLUKU   o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene… Nastavite čitati…

Odluka o zaključivanju Ugovora, Grad Ilok i Josip Lončar

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU     Članak 1. Grad Ilok i Josip Lončar iz Iloka, Vladimira Nazora 118, OIB: 67768757326, zaključili su 14. srpnja 2017. godine ugovor o radu na određeno vrijeme br. 1/17… Nastavite čitati…

Odluka o zaključivanju Ugovora, Grad Ilok i Mario Vražić

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU   Članak 1. Grad Ilok i Mario Vražić iz Iloka, Stjepana Radića 10A, rođ. 21.09.1983. g., OIB: 33465153222, zaključit će ugovor o radu na određeno vrijeme od 30 mjeseci za razdoblje… Nastavite čitati…

Plan prijma u službu za 2018. godinu

Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08. i 61/11) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi   PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2018. GODINU   Članak 1. Planom… Nastavite čitati…

Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Ilok u 2018. godini

Na temelju članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ br. 19/11, 56/11 i 03/13) sukladno Ugovoru od 29.08.2014. godine i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu

Grad Ilok objavio je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava iznosi 580.000,00 kuna. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Grad Ilok će financirati projekte/programe iz tri prioritetna područja: Prioritetno područje… Nastavite čitati…