Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

ODLUKU

o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka

 

Članak 1.

            Grad Ilok ovlašćuje Blaženku Gazafi, na radnom mjestu voditelj – izvršitelj Odsjeka za pružanje socijalnih usluga u Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka za obavljanje poslova vezanih za socijalnu skrb sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 2/12, 09/12 i 2/15).

 

Članak 2.

            Poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

zaprimanje zamolbi za ostvarivanje prava socijalno ugroženih građana, donošenje rješenja sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Iloka, predlaganje izmjena navedene odluke, te druge mjere u cilju poboljšanja socijalne skrbi građana Grada Iloka (Bapska, Ilok, Mohovo i šarengrad).

 

Članak 3.

            Za obavljanje poslova iz članka 2. isplatit će se naknada u iznosu 2.000,00 kn bruto mjesečno za razdoblje od 01. siječnja 2018. god. do 31. prosinca 2018. godine.

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori