Odluka o zaključivanju Ugovora, Grad Ilok i Josip Lončar

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

 

ODLUKU

 

 

Članak 1.

Grad Ilok i Josip Lončar iz Iloka, Vladimira Nazora 118, OIB: 67768757326, zaključili su 14. srpnja 2017. godine ugovor o radu na određeno vrijeme br. 1/17 KLASA: 112-03/17-01/04, URBROJ: 2196/02-01-17-01 za razdoblje od 15. srpnja 2017. do 14. ožujka 2019. godine radi obavljanja poslova na radnom mjestu voditelj projekta „Unapređenje razvoja turizma u prekograničnoj regiji Srednjeg Podunavlja – Central Danube Tour“ financiranom iz fondova Europske unije IPA prekogranična suradnja Hrvatska Srbija.

 

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz članka 1. utvrđuje se bruto plaća u iznosu 8.500,00 kn mjesečno (bruto 2) koju će poslodavac isplatiti putem tekućeg računa zaposlenika u Privrednoj banci Zagreb od 1. veljače 2018. godine.

        

Sukladno stavku 1. ovog članka zaključit će se aneks ugovoru o radu iz članka 1. ove odluke.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori