Odluka o zaključivanju Ugovora, Grad Ilok i Mario Vražić

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

ODLUKU

 

Članak 1.

Grad Ilok i Mario Vražić iz Iloka, Stjepana Radića 10A, rođ. 21.09.1983. g., OIB: 33465153222, zaključit će ugovor o radu na određeno vrijeme od 30 mjeseci za razdoblje od 14. prosinca 2017. god. do 13. lipnja 2020. godine radi obavljanja poslova na radnom mjestu asistenta projekta „ZAŽELI“.

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz članka 1. utvrđuje se bruto plaća u iznosu 7.000,00 kn mjesečno (bruto 2) koju će poslodavac isplatiti putem tekućeg računa zaposlenika u Privrednoj banci Zagreb.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori