Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 8. sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine donosi   ODLUKU o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta   Članak 1. Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu… Nastavite čitati…

Odluka o odabiru kandidatkinja u projektu Zaželi – Grad Ilok

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, od 30. listopada 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0009, KLASA: 910-04/17-07/35, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1,… Nastavite čitati…

Poziv predstavnicima udruga na predavanje 22.02.2018. godine

Grad Ilok poziva sve predstavnike udruga s područja Grada Iloka na predavanje na kojem će se predstaviti:   JAVNI POZIV Za financiranje programa/projekata udruga iz proračuna Grada Iloka za 2018. godinu   Sve udruge koje žele ostvariti financijsku potporu za provođenje svojih aktivnosti, dužne su prijaviti svoje projekte na ovaj… Nastavite čitati…