Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 8. sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine donosi   ODLUKU o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta   Članak 1. Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć) te visina i način isplate novčane pomoći koju, u okviru pronatalitetne politike Grada Iloka, osigurava… Nastavite čitati…

Odluka o odabiru kandidatkinja u projektu Zaželi – Grad Ilok

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, od 30. listopada 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0009, KLASA: 910-04/17-07/35, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017. godine, članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“ 93/14 i 127/17), nakon provedenog Oglasa  za prijam u radni odnos objavljenog na… Nastavite čitati…

Poziv predstavnicima udruga na predavanje 22.02.2018. godine

Grad Ilok poziva sve predstavnike udruga s područja Grada Iloka na predavanje na kojem će se predstaviti:   JAVNI POZIV Za financiranje programa/projekata udruga iz proračuna Grada Iloka za 2018. godinu   Sve udruge koje žele ostvariti financijsku potporu za provođenje svojih aktivnosti, dužne su prijaviti svoje projekte na ovaj Javni poziv. Predavanje će se održati u četvrtak 22. veljače 2018. godine u Kuriji Brnjaković s početkom u 19:00 sati.