Konkurentnost turističkog gospodarstva – Javni poziv za kandidiranje projekata – Otvoren do 20. 3. 2018.

 

 • JAVNI POZIV /.pdf
 • PROGRAM /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.pdf
 • Upute za ispunjavanje prijave /.pdf
 • Obrazac prijave KTG/18 /.pdf
 • Obrazac opisa projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava /.docx
 • Konačno izvješće o završetku projekta /.docx

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

•             a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
•             a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
•             a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
•             a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo – OPG)
•             b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
•             c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)
•             d-prepoznatljivost@mint.hr („Hrvatski otočni proizvod“)

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redoslijedu zaprimanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Zadnji dan za slanje upita je 20. ožujka 2018. godine.

_____________________________________________________

15. 2. 2018. – Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018. – otvoren do 19. 3. 2018. – dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom do 1. 3. 2018. na: udruge@mint.hr

 • Javni natječaj /.docx
 • Odluka o provedbi javnog natječaja /.pdf
 • Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.docx
 • Obrazac opisa projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • šifre aktivnosti – korisnici /.xlsx
 • Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 • Izjava o financiranim projektima /.docx
 • Obrazac životopisa /.docx
 • Obrazac ugovora /.docx
 • Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 • Obrazac opisnog izvještaja /.docx
 • Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 • Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 • Strategija razvoja turizma RH do 2020. (NN 55/13)

_____________________________________________________

5. 2. 2018. – Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći koje na svojem području organiziraju županije tijekom turističke sezone 2018. godine

_____________________________________________________

30. 1. 2018. – JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM  2018. – otvoren do 28. 2. 2018. – dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: promocijazanimanja@mint.hr

 • Javni poziv /.docx
 • Upute za prijavitelje /.docx
 • Obrazac prijave /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o partnerstvu /.docx
 • Obrazac financijskog izvješća /.xlsx
 • Ažurirani indikativni kalendar

_____________________________________________________

 

IZVOR: http://mint.hr/javni-pozivi-11414/11414

Bookmark the permalink.

Comments are closed.