Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka na korištenje udrugama

Predmet javnog natječaja su poslovni prostori u vlasništvu Grada Iloka koji su određeni za dodjelu organizacijama civilnog društva (udrugama) s područja Grada Iloka radi provođenja njihovih programa, projekata i aktivnosti.

Poslovni prostor udruga mora koristiti za ostvarenje djelatnosti i ciljeva propisanih statutom udruge. Udruga može obavljati i gospodarske aktivnosti ukoliko se one navode u statutu. Najkasnije 15 dana prije početka obavljanja gospodarskih aktivnosti, udruga je dužna obavijestiti davatelja poslovnih prostora o početku obavljanja istih te tražiti pisanu suglasnost za obavljanje gospodarskih djelatnosti.

Prednost na ovom javnom natječaju imaju udruge koje trenutno koriste poslovne prostore.

Rok za podnošenje prijava je 09. ožujka 2018. godine.

Pisana prijava za dodjelu na korištenje s potrebnim prilozima podnosi se na Obrascu prijave na javni natječaj i s priloženim dokazima o ispunjavanju kriterija u utvrđenom roku. Prijava se sa svim prilozima šalje/dostavlja na:

Grad Ilok
Trg Nikole Iločkog 13
32 236 Ilok
”Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka na korištenje udrugama”
„NE OTVARATI DO SJEDNICE POVJERENSTVA”

Prijavu je potrebno poslati preporučeno s povratnicom poštom ili predati osobno na adresu. Prijave predane nakon isteka roka za podnošenje prijava ili poslane poštom nakon isteka roka za podnošenje prijave, smatrat će se zakašnjelim prijavama i neće se uzimati u razmatranje.

Kompletan tekst natječaja i obrasce preuzmite na poveznici: Dokumentacija

Bookmark the permalink.

Comments are closed.