Priopćenje gradonačelnice Marine Budimir – “Zaželi – Grad Ilok” – program zapošljavanja žena

Zbog zanimanja građana Grada Iloka za javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena i zbog potrebe da javnost dobije objektivnu i punu informaciju prosljeđujemo priopćenje gradonačelnice Marine Budimir: 

 

Poštovani sugrađani,

 

slijedom niza informacija koje su plasirane u javnosti oko nepravilnosti prilikom zapošljavanja u okviru projekta „ZAŽELI-Grad Ilok“ želim istaknuti sve detalje oko postupka odabira zaposlenica.

Projekt je prijavljen na poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ koji je dio Europskog socijalnog fonda kojim se želi unaprijediti položaj žena na tržištu rada i zaštiti prava žena. 

Projekt je namijenjen zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, osobe slabijeg imovinskog stanja i beskućnice.

 

Zahvaljujući ovome pozivu na području Grada Iloka 40 žena će tijekom 24 mjeseca raditi na poslovima potpore i podrške te brige za 160 starijih osoba  u njihovim domovima, što podrazumijeva uređivanje okućnica, prehrane, brigu o osobnoj higijeni i osnovnoj zdravstvenoj skrbi, pružanje psihosocijalne podrške te posredovanje u ostvarivanju različitih prava. Ovo je značajan projekt u kojemu žene iz kategorije teško zapošljivih dobivaju posao, ali isto tako imat će priliku za obrazovanje što im može pomoći pri zapošljavanju u njihovom budućem životu.

Grad Ilok je otvorio javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 5. siječnja 2018. godine na koji se javilo 100 kandidatkinja te je povjerenstvo za odabir provelo postupak odabira. Međutim, budući da je došlo do pogrešnog tumačenja mogućnosti zapošljavanja žena koje nisu imale ili su samo imale osnovno obrazovanje jer je postojala dvojba oko mogućnosti njihovog obrazovanja tijekom provedbe projekta, natječaj je poništen.

 

Naime, Ministarstvo je dalo pojašnjenje kojim one ostvaruju isto pravo pa ga prenosim u cijelosti:

 

“U našim područjima (posebice ruralnim) imamo puno nezaposlenih žena starijih od 50 godina koje nemaju završenu ni osnovnu školu. Mogu li takve žene biti zaposlene za rad s krajnjim korisnicima?

Sukladno izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije od 24.07.2017. kroz poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – Program zapošljavanja žena mogu se zaposliti nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice. Dakle završeno srednjoškolsko obrazovanje je najviše dopuštena razina obrazovanja za zapošljavane žena u okviru ovog Poziva, te je moguće zaposliti sve žene pripadnice ciljane skupine koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa ili bez završene osnovne ili srednje škole s naglaskom na ove posebno navedene skupine nezaposlenih žena.“

 

Budući da se postupak zapošljavanja nije mogao nastaviti tako da i ta skupina žena bude obuhvaćena postupkom, 1. veljače sam poništila javni poziv jer bi te žene bile oštećene.

Novi poziv za zapošljavanje je raspisan već 2. veljače 2018. godine na koji se javilo 97 kandidatkinja te je proveden u cijelosti sukladno smjernicama programa Zaželi. Odluka o odabranim kandidatkinjama je objavljena 19. veljače 2018. godine na stranicama Grada Iloka.

Nakon objave odluke, javile su se neke kandidatkinje koje smatraju da su trebale biti izabrane pa ću i ovim putem napomenuti da se Povjerenstvo za odabir vodilo isključivo kriterijima navedenim u oglasu te dostavljenom dokumentacijom. Također, želim napomenuti da niti jedna kandidatkinja nije dostavila dokumentaciju kojom bi dokazala da pripada nekoj od prioritetnih skupina po nekom od drugih navedenih kriterija što je bilo jasno naznačeno u Javnom pozivu i prenosim tu uputu:

 

„* Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.“

 

Budući da su kandidatkinje bile obvezne dostaviti presliku osobne iskaznice i pozivale se  samo na kriterij starosti preko 50 godina, osim jedne osobe koja je imala i rješenje o invalidnosti.

Iz svega navedenog vidljivo je da se u javnosti želi stvoriti potpuno drugačija slika koja ne odgovara stvarnosti, a te su informacije prenesene i određenim medijima što će samo kvariti sliku o Gradu Iloku bez stvarne osnove.

Ovaj projekt je pokazao potrebu za zapošljavanje osoba koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, te ćemo u budućem radu težiti stvaranju što većeg broja mogućnosti njihovog zapošljavanja.

Tijekom mojeg mandata gradonačelnice vodit ću brigu o svim našim građanima, inzistirati na zakonitosti rada svih gradskih službi, ustrajati da se donose ispravne odluke te javnosti predočiti cjelovite i točne informacije.  

Za sve informacije koje zanimaju naše građane uvijek se mogu javiti za pojašnjenje u Ured gradonačelnice. 

 

S poštovanjem,

Gradonačelnica Grada Iloka

Marina Budimir

Bookmark the permalink.

Comments are closed.