9. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 27. ožujka (utorak) 2018. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

• Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
• Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

DNEVNI RED:

1. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1.7.-31.12.2017. god.
Izvjestitelj: Marina Budimir

2. Donošenje:
a) Odluke o prodaji plinske mreže u vlasništvu Grada Iloka
b) Odluke o utvrđivanju početne cijene za prodaju plinske mreže u vlasništvu Grada Iloka
Izvjestitelj: Tatjana Faletar

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2017. godinu
Izvjestitelj: Ivan Klasanović

4. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje 2017. – 2022. godine (nacrt plana je objavljen na web stranici Grada Iloka – poveznici http://ilok.hr/gospodarenje-otpadom)
Izvjestitelj: Ivan Klasanović

5. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama
Izvjestitelj: Ivan Klasanović

6. Razmatranje prijedloga Vukovarsko-srijemske županije za kupnju skloništa za napuštene životinje i donošenje odluke
Izvjestitelj: Ivan Klasanović

7. Razmatranje dopisa i prijedloga fra šimuna šite Ćorića Hrvatske kat. Misije Solothurn
Izvjestitelj: Tatjana Faletar

8. Razmatranje poziva Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-srijemske županije
Izvjestitelj: Tatjana Faletar

9. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2017. god.
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

10. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. god.
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

11. Izvršenje Plana nabave Grada Iloka za 2017. god.
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

12. Prijedlog Plana korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Grada Iloka
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

13. Zaključak o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja sa 31.12.2017.god.
Izvjestitelj: Đurđica Tilović

14. Različito

 

Materijali: 9.sjednica_GV.zip

Bookmark the permalink.

Comments are closed.