Odluka o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka na korištenje udrugama

Ovom Odlukom o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka dodjeljuju se organizacijama civilnog društva odnosno udrugama s područja Grada Iloka, poslovni prostori u vlasništvu Grada Iloka koji se daju u zakup radi provođenja njihovih programa, projekata i aktivnosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.