Izvršenje programa Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Iloka u 2017.godini

Ovim Programom se na području Grada Iloka planira jednogodišnje razdoblje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz čl. 30. stavak 1. zakona. Program obavezno sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom financiranja djelatnosti.

Na osnovi polazišta u planiranju razvoja i prostornog uređenja grada, te zadataka i mjera utvrđenih na području prometne i komunalne infrastrukture u prostoru grada Iloka, određuje se, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to: 

  • javnih površina,
  • nerazvrstanih cesta,
  • groblja,
  • javne rasvjete,
  • opskrba pitkom vodom,
  • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i
  • opskrba plinom

Bookmark the permalink.

Odgovori