Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

Gradsko vijeće Grada Iloka utvrđuje Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini. Program propisuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima , iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Iloka za slijedeće komunalne djelatnosti:

  • odvodnja atmosferskih voda,
  • održavanje čistoće ( čišćenje javnih površina),
  • održavanje nerazvrstanih cesta,
  • javna rasvjeta,
  • održavanje groblja i građevina na groblju,
  • održavanje poljskih putova.

Sredstva za redovno financiranje javnih potreba iz Programa osigurana su u Proračunu za 2017.godinu.

 

Bookmark the permalink.

Odgovori