Plan korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Grada Iloka za 2018. godinu

Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), članka 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake ( NN br. 45/09) i članka 28. Statuta Grada Iloka ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 9. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donijelo je

 

P L A N
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Grada Iloka za 2018. godinu

 

Članak 1.

Ovim planom propisuje se korištenje sredstava iz gradskog proračuna za 2018. godinu ostvarenih od prodaje, zakupa poljoprivrednog zemljišta, zakupa za ribnjake u vlasništvu republike hrvatske na području grada Iloka za financiranje programa katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje zemljišno-knjižnih stanja, podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture, sufinanciranje i drugih poticajnih mjera za unapređenje poljoprivrede i akvakulture, aktivnosti izrade programa, projekata i drugih dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpora i to u iznosu od 350.000,00 kuna od zakupa i 1.000.000,00 kuna od prodaje poljoprivrednog zemljišta …

Bookmark the permalink.

Odgovori