LAG Srijem objavio 1. natječaj za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG Srijem je 30. ožujka 2018. godine objavio 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja: Grada Iloka, Naselja Mirkovci (dio Grada Vinkovaca), Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara), Općine Bogdanovci, Općine Borovo, Općine Lovas, Općine Negoslavci, Općine Nuštar,… Nastavite čitati…

Natječaj – izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok

UVJETI: Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj se imenuje na 4 godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.   Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Životopis (vlastoručno potpisan) Dokaz o stečenoj stručnoj spremi Dokaz o… Nastavite čitati…