LAG Srijem objavio 1. natječaj za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG Srijem je 30. ožujka 2018. godine objavio 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja:

Grada Iloka,

Naselja Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),

Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),

Općine Bogdanovci,

Općine Borovo,

Općine Lovas,

Općine Negoslavci,

Općine Nuštar,

Općine Stari Jankovci,

Općine Tompojevci,

Općine Tordinci,

Općine Tovarnik,

Općine Trpinja.

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište ili prebivališe na području LAG-a Srijem.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 16. travnja 2018. do 18. svibnja 2018.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.898.526,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn.

Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a druga nakon provedenih aktivnosti.

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.
Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj, LAG Srijem će organizirati animacijske radionice.

Raspored animacijskih radionica će uskoro biti objavljen.


Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se na sljedećoj poveznici: http://www.srijem.info/index.php?news=473

Bookmark the permalink.

Comments are closed.