Grad Ilok u suradnji s Domom zdravlja Vukovar, osigurao dolazak ginekologa

dr. med. spec. ginekologije Abdulkader Gharib dolazi u subotu 21.04.2018. godine od 8:00-13:00 sati.

Naručiti se u ginekološkoj ambulanti Vukovar na broj: 492-158 ili u Patronažnoj službi Ilok (do 9sati).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.